Gowy hil we bahalar Täze Acaricide spiromesifen 22,9% SC

Gysga düşündiriş:

spiromesifen, Baýer tarapyndan işlenip düzülen spirosiklik dördünji keton kislotasynyň insektisid we akarisiddir.Onuň hereket mehanizmi, garynjalaryň bedenindäki ýag sintezini saklamak, mör-möjekleriň energiýa çalşygyny ýok etmek we ahyrsoňy mör-möjekleri öldürmek bilen özboluşlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm (3)

Spiromesifen nähili işleýär?

Spiromesifeniň hereket mehanizmi ak çybyklaryň we mör-möjekleriň ösmegine täsir etmek, liposomalarynyň biosintezine päsgel bermek, esasanam ak çybyklaryň we mör-möjekleriň liçinkalary üçin.we ak guşlaryň ulularyň köpeliş ukyby, goýlan ýumurtgalaryň sanyny ep-esli azaldýar.

Spiromesifeniň esasy aýratynlygy

Ect Zyýan berijilere garşy göreşmegi üpjün edýän täze hereket usuly bilen täze himiýa
White “Whitefly & Mites” nymflarynyň ähli basgançaklaryna garşy işjeň
Market Bazar standartlaryndan has az bahada uzak möhletleýin gözegçilik
Other Beýleki akarisidlere garşy garşylyk ýok, şonuň üçin garşylygy dolandyrmak üçin iň oňat gural
Ajaýyp ýagyş çaltlygy
Pol Pollinatorlar, peýdaly mör-möjekler, daşky gurşaw we pürküji adam üçin howpsuz
ArAkarin köp ekinlere bellik talap edýär we şonuň üçin ulanmak üçin çeýeligi berýär

Spiromesifeniň ulanylmagy

Spirometikon mekgejöwen, pagta, kartoşka, gök önümlerde (pomidor, baklawa, hyýar, süýji burç we ş.m.) we beýleki bagbançylyk ekinlerinde (alma, sitrus we ş.m.) Bemisia tabaci, ak guş, möý möjekleri we sary garynjalar üçin ulanylyp bilner. psillidler we psillidler ýaly zyýan berijileriň öňüni almak we olara gözegçilik etmek.önüm (1)

Esasy maglumatlar

Esasy maglumatlarAkarisidspiromesifen

Haryt ady spiromesifen
Himiki ady 3-mesitil-2-okso-1-okaspiro [4.4] 3-en-4-yl3,3-dimetilbutyrat däl
CAS No. 283594-90-1
Molekulýar agram 370.5g / mol
Formula C23H30O4
Tehnologiýa we formulasiýa Spiromesifen95% TCSpiromesifen 24% SC
TC üçin daşky görnüş Ak reňkli poroşok
Fiziki we himiki aýratynlyklary Ereýän nokat 96,7 ~ 98,7 ap Bug basyşy 7 × 10-3 mPa (20 ℃)
Organiki erginçde çözüliş (g / L, 20 ℃): n-heptan 23, izopropanol 115, n-oktanol 60, polietilen glikol 22, dimetil sulfoksid 55, ksilen, 1,2-dihloro> 250 metanda, asetonda, etil asetatda we asetonitril
Zäherlilik Adam, mal, daşky gurşaw üçin howpsuz boluň.

 

Spiromesifeniň formulasy

Spiromesifen

TC 95% Spiromesifen TC
Suwuk formulasy Spiromesifen 22,9% SC

Hil barlagy hasabaty

Spiromesifen TC

Spiromesifen COA 95% TC

Indeksiň ady Indeksiň bahasy Ölçeg bahasy
Daş görnüşi Ak reňkli poroşok Ak reňkli poroşok
Arassalyk ≥95% 97,15%
Guramagyň ýitgisi (%) ≤0.2% 0,13%

Spiromesifen ofCOA 240g / l SC

Spiromesifen 240g / l SC COA
Haryt Standart Netijeler
Daş görnüşi Ak we suwuk suwuklyk bolmazdan, akymly we göwrümli asmany ölçemek aňsat Ak we suwuk suwuklyk bolmazdan, akymly we göwrümli asmany ölçemek aňsat
Arassalyk, g / L. 40240 240.2
PH 4.5-7.0 6.5
Asma derejesi,% ≥90 93.7
çygly elek synagy (75um)% ≥98 99.0
Taşlandan soň galyndy ,% ≤3.0 2.8
1min (, ml-den soň üznüksiz köpüklemek ≤30 25

Spiromesifen paketi

Spiromesifen paketi

TC 25kg / sumka 25kg / deprek
SC Uly paket 200L / plastmassa ýa-da demir deprek
Ownuk paket 100ml / çüýşe250ml / çüýşe 500ml / çüýşe

1000ml / çüýşe

5L / çüýşe

Alu çüýşesi / Coex çüýşesi / HDPE çüýşesi

ýa-da islegiňiz boýunça

Bellik Islegiňize görä ýasaldy

önüm (4)önüm (2)

Spiromesifeniň iberilmegi

Ibermegiň ýoly: deňizde / howa arkaly / ekspress arkaly

önüm (1)

Sorag-jogap

1. Töleg şertleriňiz näme?
Adaty adalgalar: T / T öňünden we Western Union.
Şeýle hem L / C köp mukdarda kabul ederliklidir.

2. Siziň iberiş wagtyňyz näçe?
Uly aksiýamyz bar, bu harytlary derrew size ýetirip bileris.

3. Önümleriňiziň hilini nädip üpjün edýärsiňiz?
Çig mal satyn almakdan taýýar önüme çenli 6 ädim synag bilen berk QC.

4. Sargyt adaty nädip iberilýär?
Uly sargyt üçin harytlary deňiz bilen iberiň.
Ujypsyzja sargyt üçin, howa ýa-da ekspress arkaly.DHL, FEDEX, UPS, TXT, EMS we ş.m. ýaly goşmaça ekspress bilen üpjün edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler