Hytaýda zawodyň bäsdeş bahasy Acaricide Tebufenpyrad möý üçin 20% WP

Gysga düşündiriş:

Tebufenpyrad, sitrus, nar miwesi, miweler we üzüm, gök önümler we soýa ýaly köp sanly ekinlerde möý we pos mör görnüşlerine uzak wagtlap gözegçilik etmek üçin dünýäniň köp ýurtlarynda ulanylýan akarisiddir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm (3)

Tebufenpyrad nähili işleýär?

Tebufenpyrad I mitokondrial toplum I inhibitorydyr.Rotenon ýaly, mitokondriýanyň çylşyrymly I fermentlerini saklap, elektron transport zynjyryny saklaýar, netijede ATP önümçiliginiň ýoklugyna we öýjükleriň ölmegine sebäp bolýar.

Tebufenpyradyň esasy aýratynlygy

ApRapid ýykmak
Direct Göni aragatnaşyk we iýmitlenmek arkaly işjeňlik
Long Uzak dowam edýän gözegçilik
Inct Insektisid aýratynlyklary bolan daşary ýurt spektri akarisid;möý möjekleri, eriofid garynjalary, tarsonemid garynjalary, şitler, armut psilla garşy täsirli
Mite Düwürtikleriň ösüş etaplarynda daşary ýurt spektriniň täsiri (ýumurtga, liçinkalar, nymflar we ulular boýunça ajaýyp işjeňlik)
AnsTranslaminar hereketi (ýapraklaryň aşagyndaky zyýankeşlere ajaýyp giriş)

Tebufenpyradyň ulanylyşy

Fruit Miwe agaçlarynda, sitrusda, çaýda, üzümde eriofida (eriofid mör-möjekler)
A.Grap ýapragy gülgüne mite (Colomerus vitis)
B.Grapewine ýapragy poslama (Calepitrimerus vitis)
VegetablesTarsonemidae (tarsonemid mites) gök önümlerde, bezeglerde
A.Broad mite (Polifhagotarsonemus latus)
EtTetraniçida (möý möjekleri)
A. alma, armut we ş.m. ýewropaly gyzyl çybyk (Panonychus ulmi).
Sitrusda B.Citrus gyzyl mite (Panonychus citri)
C. Gök önümlerde, pagta, miwelerde, soýa, haltalarda adaty gyzyl möý möjegi (Tetranychus urticae);

önüm (2)

Esasy maglumatlar

Esasy maglumatlarAkarisidTebufenpyrad

Haryt ady Tebufenpyrad
Başga at MK-239; Piranika; Fenpyrad; Masaý
Himiki ady 4-hloro-N - ((4- (1,1-dimetiletil) fenil) metil) -3-etil-1-metil-1H-pirazol-5-karboksid
CAS No. 119168-77-3
Molekulýar agram 333.8g / mol
Formula C18H24ClN3O
Tehnologiýa we formulasiýa Tebufenpyrad95% TCTebufenpyrad20% WP
TC üçin daşky görnüş Açyk sarymtyl ak poroşok
Fiziki we himiki aýratynlyklary
  1. Ereýän nokat (° C) : 65
    2.Degradasiýa nokady (° C) : 250
    3. Dykyzlygy (g ml⁻¹) : 1.17
    4. Çekişme - 20 ° C (mg l⁻¹) : 2.39 suwda
Zäherlilik Adam, mal, daşky gurşaw üçin howpsuz boluň.

Tebufenpyradyň formulasy

Tebufenpyrad

TC 95% Tebufenpyrad TC
Suwuk formulasy Tebufenpyrad EC
Poroşok formulasy Tebufenpyrad 20% WP

Hil barlagy hasabaty

①COA Tebufenpyrad TC

Tebufenpyradyň COA 95% TC

Indeksiň ady Indeksiň bahasy Ölçeg bahasy
Daş görnüşi Aç-açyk poroşokdan açyk sary Ak reňkli poroşok
Arassalyk ≥95% 97,15%
Guramagyň ýitgisi (%) ≤0.2% 0,13%

②COA Tebufenpyrad 20% WP

Tebufenpyrad 20% WP COA

Haryt Standart Netijeler
Daş görnüşi Ak poroşok Ak poroşok
Arassalyk, ≥20% 20.1%
PH 5.0-9.0 6.5
Asma derejesi,% ≥75 80
Çygly elek synagy (75um)% ≥98 99.0
Çyg wagty ,% ≤90 48

Tebufenpyrad paketi

Tebufenpyrad paketi

TC 25kg / sumka 25kg / deprek
WP Uly paket : 25kg / sumka 25kg / deprek
Ownuk paket 100g / sumka250g / sumka

500g / sumka

1000g / sumka

ýa-da islegiňiz boýunça

EC Uly paket 200L / plastmassa ýa-da demir deprek
Ownuk paket 100ml / çüýşe250ml / çüýşe

500ml / çüýşe

1000ml / çüýşe

5L / çüýşe

Alu çüýşesi / Coex çüýşesi / HDPE çüýşesi

ýa-da islegiňiz boýunça

Bellik Islegiňize görä ýasaldy

önüm (4)önüm (1)

Tebufenpyradyň iberilmegi

Ibermegiň ýoly: deňizde / howa arkaly / ekspress arkaly

önüm (1)

Sorag-jogap

3-nji sorag: Hyzmatyňyz nähili?
7 * 24 sagat hyzmat edýäris, gerek bolsa, elmydama siziň ýanyňyzda bolarys we başga-da, size bir gezek satyn almagy üpjün edip bileris, harytlarymyzy satyn alanyňyzda bolsa synag, gümrük taýdan arassalamak we logistika edip bileris. sen!

4-nji sorag: Hil bahalandyrmak üçin mugt nusgalar barmy?
Hawa, elbetde, täjirçilik mukdaryny satyn almazdan ozal size mugt nusgalar berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler