Habarlar

 • UPL tüwi hasylyny goramak üçin Flupyrimin insektisidleriniň öndürilendigini habar berdi

  Durnukly oba hojalygynyň çözgütleri bilen üpjün ediji UPL Ltd., umumy tüwi zyýankeşlerine garşy gönükdirilen Flupyrimin patentlenen işjeň düzümini öz içine alýan Hindistanda täze insektisidleri öndürjekdigini habar berdi.Başlamak, adatça iýun aýyndan başlap, Haryf ekin ekiş möwsümine gabat geler ...
  Koprak oka
 • CHINALLY insektisid sialodiamid üçin aýratyn global hukugy gazandy

  Hytaýyň agrohimiýa kompaniýasy Hebei CHINALLY Chemical ýaňy-ýakynda Zhejiang himiýa senagaty gözleg instituty tarapyndan işlenip düzülen insektisid sialodiamid üçin aýratyn global önüm aldy.CHINALLY, önümiň azyk howpsuzlygy meselesini çözmäge we global kabul edilmegine kömek etjekdigine ynanýar ...
  Koprak oka
 • Lepidoptera zyýan berijilerinde bäş önümi deňeşdirmek

  Lepidoptera zyýan berijilerinde bäş önümi deňeşdirmek

  Benzamid önümleriniň garşylyk meselesi sebäpli onlarça ýyl bäri dymýan önümleriň köpüsi birinji hatara çykdy.Şolaryň arasynda iň meşhur we giňden ulanylýan bäş madda , emamektin Benzoat hlorfenapyr, indoksakarb, tebufenozid we lufenurondyr.Köp adam ha ...
  Koprak oka
 • Hytaýda patentden daşary önümi hasaba alyş sagady: Flopikolid

  Hytaýda patentden daşary önümi hasaba alyş sagady: Flopikolid

  Flopikolid hakda Fluopikolid Bayer CropSciences tarapyndan döredilen fungisiddir.Häzirki wagtda gök önümlerde, miweli agaçlarda we oomiset kömelekleri sebäpli dörän çygly, garaguş, giç ýagmak we öçürmek üçin ulanmak, şeýle hem beýleki importçylaryň öňüni almak we gözegçilik etmek üçin giňden hasaba alyndy ...
  Koprak oka