Hormatymyz

Şahadatnamamyz

CAC üpjün edijini maslahat berdi
Hebei Ylym we tehnologiýa kärhanasy
Hebei Goramak Senagaty Assosiasiýasynyň gözegçilik geňeşiniň başlygy
Senagat tehnologiýasy innowasiýa strategiki bileleşigiň direktory
Hebei reforma we strategiýa gözleg birleşiginiň başlygynyň orunbasary

hakda
hakda
hakda