Biz hakda

Hebei Chinally Chemical Technology Co., LTD

2008-nji ýylyň fewral aýynda döredildi, Hebei Chinally Chemical Technology Co., ltd.bazara we müşderileriň isleglerine gönükdirilen ýokary tehnologiýaly oba hojalygy hyzmat kärhanasydyr.Hebei Chinally, bazary takyk kesgitlemek, üýtgeşik önümler we innowasiýa hyzmaty bilen bazaryň isleglerini we müşderileriň kynçylyklaryny kanagatlandyrmak üçin ösümlikleri goraýjy kärhana bagyşlanýar.Innowasiýa önümleri we tehniki hyzmatlary bolan hyzmatdaşlaryň we daýhanlaryň artykmaçlyklaryny gowulandyrmagy dowam etdireris.

WPS 图片