Görüşimiz, wezipämiz, gymmatlyklarymyz, maksatlarymyz

Kompaniýanyň medeniýeti

Görüş

Dünýä senagatynda öňdebaryjy bolmak, Hytaýyň ösümlikleri goramak pudagynyň global ýagdaýyny ýokarlandyrmak, jemgyýet üçin salgyt we iş üpjünçiligi döretmek, işgärlere öz-özüňi tanamak üçin mümkinçilikler we bagtly durmuş üçin maddy esas döretmek;

Gymmatlyklar

Önüm we hyzmat täzelikleri arkaly tygşytly we ygtybarly önümler, arzan we netijeli hyzmatlar bilen üpjün edýäris

Maksatlar

Çinally döredilen Hytaýy öňe sürýär, Çinally döredilen Çinally öňe sürýär

Wezipe

Adamyň iýmit üpjünçiliginiň mukdar we hil howpsuzlygyny üpjün ediň